ขายที่ดินถมแล้ว 17 ไร่ ที่อยู่อาศัย ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำฟาร์ม

ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 17-0-72.6 ไร่ หน้ากว้างประมาณ 70 เมตร ติดถนนลาดยาง
-  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชน  เหมาะปลูกพืชเศรษฐกิจ , ที่อยู่อาศัย
-  เหมาะสำหรับผู้ต้องการที่ดินใกล้กรุงเทพฯ เพื่อพักผ่อนหรือทำการเกษตร ทฤษฏีใหม่
-  ทำโกดัง หรือ ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรอการขนส่ง
-  ปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือ ฟาร์มต่างๆ
-  ทำโฮมสเตย์ หรือ รีสอร์ทขนาดเล็ก

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชานนท์  ชตานนท์ 082-4419445
อีเมล์  Dhananon@hotmail.com